ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСИ 773 116 615

Preventivní stomatologie

U našich pacientů klademe důraz na preventivní péči. Preventivní péče je základní a nejdůležitější obor nejen ve stomatologii, ale v obecném lékařství vůbec. Preventivní stomatologie je to součást oboru praktické zubní lékařství a zabývá se nemocemi dutiny ústní a předcházením zubnímu kazu. Vzhledem k tomu, že parodontální tkáně a tvrdá zubní tkáň nemají schopnost dokonalé regenerace, je preventivní péče nezbytná k tomu, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování a v podstatě nevratným stavům. Pravidelná preventivní péče ušetří nejen zbytečné ztráty těchto tkání, ale i čas a peníze pacienta.

V rámci preventivní stomatologie nabízíme: 
• Pravidelné preventivní prohlídky
• Program dentální hygieny
• Ošetření a léčba citlivého dentinu 
• Fluoridace zubů v ordinaci 
• Pečetění zubů v ústech dítěte.

Na základě dlouhodobých zkušeností se doporučuje navštěvovat stomatologa v rámci prevence 2x ročně, s tím, že u některých rizikových pacientů jej lze podle potřeby zkrátit.

Zvláštní pozornost při prevenci je třeba věnovat těhotným ženám, zde se provádějí preventivní prohlídky 2x během těhotenství. Součástí preventivních prohlídek těhotných žen je i poučení o následné péči o zuby u jejich dítěte. Pro zdravý vývoj dětského chrupu je nutná co nejčasnější návštěva stomatologa. V populaci se často vyskytuje názor, že pečovat o zuby u malých dětí není nutné, protože jejich první, mléčný chrup stejně postupně vypadne a že zahájení péče stačí až u zubů druhých. Péči o zuby je nutno zahájit prakticky ihned, jakmile vyrostou a pro dítě je návštěva v ordinaci nutná nejen proto, aby se naučilo o zuby pečovat, ale i z psychologického hlediska.

Dentální hygiena je důležitou součástí preventivní stomatologie. Má za úkol motivovat pacienta k udržování dokonalé ústní hygieny, pomoci mu zvládnout optimální techniku čištění zubů a mezizubních prostor s ohledem na konkrétní potřeby chrupu každého pacienta, monitorovat stav parodontálních tkání, případně včas zachytit jejich onemocnění a využitím některých léčebně-preventivních postupů pomoci pacientovi udržet orální zdraví.

Působením kyselin z bakterií se poškodí sklovina a kaz pokračuje směrem k zubní dřeni. Ordinační čili profesionální fluoridace je jednou z možností obrany proti zubnímu kazu stálých zubů u dětí. Fluor je prvek , který na mikro úrovni reaguje s prvky ve sklovině (např.vápník ) a tvoří obranné můstky. Zabraňuje tak tvorbě či pokračování zubního kazu , podporuje remineralizaci (návrat iontů). Jeho účinnost je odhadována na 6 měsíců. Proto je vhodné provádět fluoridaci 2x ročně.

Pečetění zubů je preventivní zákrok, který má ochránit čerstvě prořezané stálé zuby před vznikem zubního kazu. Nejčastěji se jedná o první stálou stoličku v ústech dítěte – tedy o „šestku“. Lekař vyčistí, upraví a speciálním tvrdnoucím materiálem zalije úzké a hluboké rýhy na žvýkacích ploškách postranních zubů u pacientů, především dětí, s vysokou kazivostí.

Celý výkon je bezbolestný, běžně je prováděn bez použití anestezie.

1111 222