ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСИ 773 116 615

 Vstupní komplexní vyšetření chrupu

Každý nový pacient je nejprve objednán na vstupní komplexní vyšetření.
• Vyšetříme tvrdé zubních tkáně, závěsný aparát zubu (parodontu) a sliznici, zhodnotíme úroveň dentální hygieny.Během této první návštěvy Vám celkově vyšetříme stav Vaší dutiny ústní, zubů a dásní. 

• Vyšetření spočívá v kompletní sérii intraorálních digitálních rentgenových snímků. Pracoviště je vybaveno nejmodernějšími digitálními přístroji. Výhodou RTG je snížení dávky ozáření pacienta až o 90 %. Nejdůležitější na hodinovém vstupním vyšetření je kompletní sada digitálních rentgenových snímků, které odhalí i skryté kazy.

• Na základě zjištěných nálezů navrhneme nejvhodnější postup ošetření, léčebný a cenový plán. Pak již postupujeme dle odsouhlaseného plánu, individuálně dle Vašich časových možností.

1111 222